Juf Marita
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Jan heeft problemen met taal, hoe nu verder?
Klik op de afbeelding voor de interne link naar de pagina rondom Zorg>Slechthorendheid
Opvoedingsondersteuning bij kinderen met TOS
Vroegbegeleiding voor dove en slechthorende kinderen
Simea: vereniging voor auditieve/communicatieve werkveld

De Spreekhoorn is een cluster 2 school. Dit is onderwijs voor auditieve en communicatieve stoornissen en problemen. Wij hebben kinderen die vaak binnenkomen met een gebrek aan zelfvertrouwen en een (zeer)  zwakke communicatieve redzaamheid. Onze taak is dan ook de kinderen allereerst een gevoel van eigenwaarde terug te geven en daarnaast onderwijs te bieden wat boogt op veel auditieve en visuele ondersteuning.

Dit vergt van ons als leerkrachten veel creativiteit en aanpassingsvermogen. Dit is een uitdaging voor de leerkrachten en alle andere leerlingbegeleiders.

Wij bieden logopedie binnen schooltijd aan en de groepen werken nauw samen de eigen logopedist.

Koninklijke Aurisgroep :speciaal voor gehoor,spraak en taal
Cluster 2 Kentalis Ambulante Dienst (N/A)
Pagina vol links voor passend Onderwijs
Interne link
(Advertentie)
(Advertentie)
Korte film behandelgroep 1-5 jaar met TOS

http://spreekhoorn.nl/pagina/728/Marita---Cathy-

Dit is onze groep. Het is een oudste kleutergroep. DAt betekent dat we in deze groep voorbereiden op het aanvankelijk technisch lezen en rekenen. Vergelijkbaar met een groep 2 uit het basisonderwijs maar dan aangepst op tempo en met een specifieke aandacht voor de taalontwikkeling van de kinderen.