Juf Marita
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Fonemisch bewustzijn
Abstract: Een specifieke gevorderde fase van het fonologisch bewustzijn waarbij kinderen in staat zijn eenlettergrepige woorden in afzonderlijke klanken op te delen.
Het fonologisch bewustzijn is veel breder dan het fonemisch bewustzijn. Er vallen zaken als auditieve discriminatie, auditieve synthese en rijmen onder. Deze aspecten worden 
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

(Advertentie voor leraar of ouder)
Tips voor auditieve training (klik op plaatje voor download)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)